ERÄPARTIO-OHJELMA

Lippukunnassa toteutamme partio-ohjelmasta ensisijaisesti eräilyyn sopivat aktiviiteetit. Tämän lisäksi tarjoamme lippukunnan omaa eräpartio-ohjelmaa lapsille ja nuorille. Eräpartio-ohjelmamme on suunniteltu ikäkausittain siihen sopivaksi. Ohjelmamme koostuu neljästä eri osa-alueesta: luonnontuntija, eräruokailu, metsästäjä ja vaeltaja. Eräpartio-ohjelman suorittamisesta on mahdollista saada lippukunnan omia suoritusmerkkejä, jotka voi ommella partiopaidan oikeaan hihaan.

LUONNONTUNTIJA

Luonnontuntijaosa-alueessa opimme tunnistamaan alueellisesti meille tärkeitä marjoja, sieniä, kasveja, yrttejä, kaloja, lintuja ja eläimiä. Luonnontuntijaohjelma on suunniteltu viidelle eri tasolle, joten opeteltavaa on sudenpennuista aikuisiin saakka. Emme pelkästään opettele tunnistamaan, vaan myös käyttämään eri tavoin luonnonantimia.

ERÄRUOKAILU

Eräruokailuosiossa paneudutaan eräruokailuun monella eri tapaa. Tutustutaan ja opetellaan erilaisia retkikeittimiä ja ruuanvalmistustapoja maastossa ympäri vuoden.  Opettelemme käyttämään luonnosta saatavia raaka-aineita ravintona. Tavoitteena on oppia valmistamaan ruokaa luonnonantimista ja selviytymään niillä maastossa hädän hetkellä.

METSÄSTÄJÄ

Metsästäjäosiossa paneudumme kalastukseen, metsästykseen ja riistanhoitoon ikäkausittain siihen sopivalla tavalla. Opettelemme ymmärtämään metsästyksen ja kalastuksen merkityksen sekä niihin liittyvät säännöt ja hyvät tavat. Opimme mm. kalastamaan eri tavoilla ympäri vuoden erilaisissa vesistöissä sekä käsittelemään ja valmistamaan ruokaa kalastetuista kaloista. Metsästäjäosio antaa nuorille hyvät valmiudet hankkia metsästyskortti, kun ikä on siihen sopiva.

VAELTAJA

Vaeltajaosiossa opettelemme liikkumaan erilaisissa maastoissa kaikkina vuodenaikoina, lähiretkeilystä erämaavaelluksiin. Opettelemme valitsemaan sekä käyttämään oikeita ja tarpeellisia varusteita vaelluksilla. Osaamme liikkua luonnossa haastavissakin olosuhteissa. Opimme huomioimaan erilaisia riski- ja vaaratekijöitä sekä ennakoimaan niitä. 

Liity+2018+elementti_parastapartiossa.pn